Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni.
Szerzői jogok
A macorultek.hu domain (http://www.macorultek.hu, http://macorultek.hu; továbbiakban weboldal) meglátogatásával tudomásul veszi, hogy a weboldalon található tartalmak (képek, videók, cikkek, leírások, hírek; a külső, gondosan megjelölt források kivételével) a macorultek.hu tulajdonát képezik. A weboldal tartalmának részben vagy egészben történő felhasználása előtt MINDEN esetben a szerző, illetve weboldal tulajdonos előzetes írásos engedélye szükséges. A feltételek minden weblap-látogatóra vonatkoznak függetlenül attól, hogy regisztráltak-e a weboldal különböző szolgáltatásaira vagy sem.

A szerző által készített szellemi tartalom idézetként, részlet formájában közölhető, ennek feltétele az egyértelmű és jól látható forrásmegjelölés (nem a lap alján 8-as betűmérettel), illetve az, hogy a kiragadott részletet tartalmát és megfogalmazását tekintve semmilyen formában sem módosítják.

Amennyiben a weboldalról úgy másolnak át egyéb lapokra tartalmat, hogy a forrást nem jelölik meg, illetve a szövegrészletet átalakítják, úgy a macorultek.hu üzemeltetője jogosult a jogsértés azonnali megszűntetésének kérésére, illetve jogi úton követelheti kárainak megtérítését.

A szerzői joggal kapcsolatos törvényi rendelkezéseket az 1999. évi LXXVI. törvény tartalmazza.
4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző).

12. § (1) A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen - a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni. A szerző a neve feltüntetéséhez való jogot a felhasználás jellegétől függően, ahhoz igazodó módon gyakorolhatja.

23. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét terjessze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Terjesztésnek minősül a mű eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy forgalomba hozatalra való felkínálással.

94. § (1) A szerző jogainak megsértése esetén - az eset körülményei szerint - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében részt vevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;

e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;

f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszköz és anyag, valamint a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetve jogsértő mivoltától megfosztását.

94. § (2) A szerzői jog megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés jár. Kártérítésre alap az is, ha a szerző személyhez fűződő jogait megsértik.A visszaeső tartalom-lopókról (a jogi intézkedések mellett) hamarosan készül egy szégyenfal.
On-line olvasók: 1 fő;
Tagok száma: 282

fórum Valid XHTML 1.0 Transitional apple.linkek.hu Valid CSS! Magyar Honlap Linkek